Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập

Nguyen Thi Thanh Huong

0
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Oct 2023
52,00 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam
Bắc Ninh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

English

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

1 정시근무 Freelance - 2019년 - 현재 - 영어, 한국어, 베트남어에 능통한 통역가 - 미팅 및 상담회 통역 경험 보유 - B2B 및 B2C 업무에서의 통역 역량 갖춤 - 전시회 및 수행 통역 경험 보유 - 문서 및 자료 번역 역량 보유 - 기술 용어에 대한 이해도 높음 CMC Telecom - 2021/09 – 2023/02 IT 전문 통역 (영어 – 한국어 – 베트남어) - 한국 전문가와 베트남 엔지니어간 대화 및 미팅 통역; - 자료 번역 및 교육 통역 (DB, OS, 네트워크 등) Plantynet Vietnam - 2021/01 – 2021/09 IT 전문 통역(영어 – 한국어 – 베트남어) - 미팅 통역 및 자료 번역 - VNPT(베트남 우편 및 통신 그룹) 요구 사항을 받아 한국어 기술 문서 작성 서비스 웹 사이트의 시나리오 작성 (흐름 제안) 서비스 이름: GreenNet 웹사이트: Greennet.net.vn CMC Global - 2020/09-2020/11 2개월 동안 단기 계약직으로 근무한 경험 있음 - 미팅에서의 통역 업무 수행 - IT 자료 번역 업무 수행 - 웹사이트 UI 버그 탐지를 위한 테스트 업무 수행 2.아르바이트 및 프리랜서 직업 GOLDEN GATE - 2023/05/17 - 2023/05/19 2023 일렉트릭 에너지 쇼”에서 영어한국어-베트남어 통역 업무 수행 - 세미나 통역 담당 - KEPCO와 EVN 미팅 통역 지원 식품의약품안전처 & 베트남 식품청 - 2023/02/09 베트남 식품 행정 정보화 역량 강화 교육에서 통역 DAEHONG - 2022/12 한국-베트남 수교 30주년 행사에서 아티스트 지원 및 행사 보조 경험 보유 KOTRA - 2022/10/27 -2022/10/28 - Korea Brand and Entertainment Expo (KBEE)에서 B2B 통역 업무 수행 - 생활 용품 및 필터 샤워기 분야에서의 전문적인 용어 이해와 업무 경험 보유 GOLDEN GATE - 2022/10/17 – 2022/10/18 - K-FOOD의 B2C 상황에서 영어 - 한국어 통역 업무 수행 - 소비자와 기업 간의 원활한 의사소통을 위해 비즈니스 용어 및 식품 관련 용어 등에 대한 이해 DONGYANG - 2022/10/15 –2022/10/16 - K-EXPO VIETNAM 2022 행사 준비 당시, 통역 지원 역할 수행 - 행사 참가자 및 관련 인원들에 대한 호텔 데스크 안내 및 정보 지원 담당

1 정시근무 Freelance - 2019년 - 현재

 • 영어, 한국어, 베트남어에 능통한 통역가
 • 미팅 및 상담회 통역 경험 보유
 • B2B 및 B2C 업무에서의 통역 역량 갖춤
 • 전시회 및 수행 통역 경험 보유
 • 문서 및 자료 번역 역량 보유
 • 기술 용어에 대한 이해도 높음

CMC Telecom - 2021/09 – 2023/02 IT 전문 통역 (영어 – 한국어 – 베트남어)

 • 한국 전문가와 베트남 엔지니어간 대화 및 미팅 통역;
 • 자료 번역 및 교육 통역 (DB, OS, 네트워크 등)

Plantynet Vietnam - 2021/01 – 2021/09 IT 전문 통역(영어 – 한국어 – 베트남어)

 • 미팅 통역 및 자료 번역
 • VNPT(베트남 우편 및 통신 그룹) 요구 사항을 받아 한국어 기술 문서 작성 서비스 웹 사이트의 시나리오 작성 (흐름 제안) 서비스 이름: GreenNet 웹사이트: Greennet.net.vn

CMC Global - 2020/09-2020/11 2개월 동안 단기 계약직으로 근무한 경험 있음

 • 미팅에서의 통역 업무 수행
 • IT 자료 번역 업무 수행
 • 웹사이트 UI 버그 탐지를 위한 테스트 업무 수행

2.아르바이트 및 프리랜서 직업 GOLDEN GATE - 2023/05/17 - 2023/05/19 2023 일렉트릭 에너지 쇼”에서 영어한국어-베트남어 통역 업무 수행

 • 세미나 통역 담당
 • KEPCO와 EVN 미팅 통역 지원

식품의약품안전처 & 베트남 식품청 - 2023/02/09 베트남 식품 행정 정보화 역량 강화 교육에서 통역

DAEHONG - 2022/12 한국-베트남 수교 30주년 행사에서 아티스트 지원 및 행사 보조 경험 보유

KOTRA - 2022/10/27 -2022/10/28

 • Korea Brand and Entertainment Expo (KBEE)에서 B2B 통역 업무 수행
 • 생활 용품 및 필터 샤워기 분야에서의 전문적인 용어 이해와 업무 경험 보유

GOLDEN GATE - 2022/10/17 – 2022/10/18

 • K-FOOD의 B2C 상황에서 영어 - 한국어 통역 업무 수행
 • 소비자와 기업 간의 원활한 의사소통을 위해 비즈니스 용어 및 식품 관련 용어 등에 대한 이해

DONGYANG - 2022/10/15 –2022/10/16

 • K-EXPO VIETNAM 2022 행사 준비 당시, 통역 지원 역할 수행
 • 행사 참가자 및 관련 인원들에 대한 호텔 데스크 안내 및 정보 지원 담당

Sở trường

Lịch sử
Nghệ thuật
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống
Sống về đêm
Trải nghiệm giải trí
Kinh nghiệm mạo hiểm

Sở thích

🏈
Thể thao
🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
🌃
Sống về đêm
Hoạt động ngoài trời
🏭
Hoạt động trong nhà
👶
Trẻ em

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam
Bắc Ninh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

English

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào