Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập

Pham Thi Huyen

1
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Oct 2023
25,00 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam
Bắc Ninh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

English

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

학문 하노이대학교 09/2017 - 30/4/2021 - 한국어학과 - 전공: 한국어 통-번역 - GPA: 3.2 경험 손오공 여행사 10/2022 - 현재 알바 가이드 - 한국 관광객들과 하노이 시디 투어, 하롱베이 투어 및 닌빈 투어 등 유명 관광지 대해서 경 하노이 투어 05/2019 - 07/2020 관광가이드 - 한국 관광객들과 하노이 시디 투어, 하롱베이 투어 등 유명 관광지 대해서 경치, 역사, 음식 등을 가이드했습니다. - 호텔, 식당 예약 대행 업무를 했습니다. - 보고서 작성하고 매니저와 업무 교환합니다 MONOLY 10/2022 - 현재 프로젝트 관리자 겸 통역사 - 모든 회의에 참가하여 회의 내용을 통역했습니다. - Scrum meeting 호스트하여 업무 상황 파악했습니다. - 업무 진도, 업무 상황 관리하고 CTO님께 보고했습니다. - 프로젝트 관련된 모든 자료 및 메시저, 이메일 번역 업무 당당했습니다. CMC GLOBAL 12/2020 - 10/2022 통역사 통역: - IT용어 교육을 받았습니다 - 다 회의에 참가하여 회의 내용을 통역했습니다 번역: - 매뉴얼 자료를 번역하고 있습니다 - 이메일을 번역고 있습니다 삼성디스플레이( SMART IT GROUP) - 28/06/2020 - 28/08/2020 한국어 통-번역 인턴 통역: - 라인에서 베트남 엔지니어와 한국 출장자 소통을 위해서 통역을 했습니다. - 회의 참가하고 회의 내용 통역 했습니다. - 업무 논의 내용을 번역했습니다 번역: - 한국 엔지니어와 베트남 엔지니어 소통을 위해서 메일, 채팅 등 번역하고 공유하는 업무를 했습니다. - 보고서를 번역했습니다 - 파워포인트 슬라이드 통역을 했습니다

학문 하노이대학교 09/2017 - 30/4/2021

 • 한국어학과
 • 전공: 한국어 통-번역
 • GPA: 3.2

경험 손오공 여행사 10/2022 - 현재 알바 가이드

 • 한국 관광객들과 하노이 시디 투어, 하롱베이 투어 및 닌빈 투어 등 유명 관광지 대해서 경

하노이 투어 05/2019 - 07/2020 관광가이드

 • 한국 관광객들과 하노이 시디 투어, 하롱베이 투어 등 유명 관광지 대해서 경치, 역사, 음식 등을 가이드했습니다.
 • 호텔, 식당 예약 대행 업무를 했습니다.
 • 보고서 작성하고 매니저와 업무 교환합니다

MONOLY 10/2022 - 현재 프로젝트 관리자 겸 통역사

 • 모든 회의에 참가하여 회의 내용을 통역했습니다.
 • Scrum meeting 호스트하여 업무 상황 파악했습니다.
 • 업무 진도, 업무 상황 관리하고 CTO님께 보고했습니다.
 • 프로젝트 관련된 모든 자료 및 메시저, 이메일 번역 업무 당당했습니다.

CMC GLOBAL 12/2020 - 10/2022 통역사 통역:

 • IT용어 교육을 받았습니다
 • 다 회의에 참가하여 회의 내용을 통역했습니다

번역:

 • 매뉴얼 자료를 번역하고 있습니다
 • 이메일을 번역고 있습니다

삼성디스플레이( SMART IT GROUP) - 28/06/2020 - 28/08/2020 한국어 통-번역 인턴 통역:

 • 라인에서 베트남 엔지니어와 한국 출장자 소통을 위해서 통역을 했습니다.
 • 회의 참가하고 회의 내용 통역 했습니다.
 • 업무 논의 내용을 번역했습니다 번역:
 • 한국 엔지니어와 베트남 엔지니어 소통을 위해서 메일, 채팅 등 번역하고 공유하는 업무를 했습니다.
 • 보고서를 번역했습니다
 • 파워포인트 슬라이드 통역을 했습니다 hi

Sở trường

Lịch sử
Nghệ thuật
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống
Sống về đêm
Trải nghiệm giải trí
Kinh nghiệm mạo hiểm

Sở thích

🏈
Thể thao
🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
🌃
Sống về đêm
Hoạt động ngoài trời
🏭
Hoạt động trong nhà
👶
Trẻ em

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam
Bắc Ninh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

English

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào