Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập
junior

Bich Ngoc (빅응옥)

5
9
Chuyến đi
1
Nhận xét
Thành viên từ Apr 2019
👔
Công tác
🍹
Lối sống
🏥
Làm đẹp
26,75 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
English
한국어
中文 - 普通话

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

안녕하십니까? 저는 NGUYEN THI BICH NGOC (응옥) 이라고 합니다. 페이스북 페이지 통해서 귀사는 한국어 통역 프리랜서 채용공고를 알게 되었으니까 지원하기로 했습니다. 간단하게 자기 소개하면 저는 빈쯔엉에 있는 민동국제대학교에서 경영학과 학부로 졸업했습니다. 졸업한 후에 장학금 받게 돼서 제주대학교 농업경제학과 대학원생으로 입학했습니다. 2018년 8월에 졸업했습니다. 학부생때 모든 수업을 영어로 공부했으니까 영어를 자신이 있고 대학원생 때 모든 과목을 한국어로 들었으니까 한국어도 잘 할 수 있습니다. 경험적으로 저는 2018년 8월에 석사 학위 졸업했지만 2017년 11월부터 2018년11월까지 제주대학교 국제교류본부에서 베트남 유학생 관리 담당으로 일했습니다. 또한 학부 및 석사 공부하는 기간 동안 활동 및 이벤트를 자주 참석했습니다. 한국에서도 아르바이트로 통역 많이 했습니다. 또한 외국인이랑 봉사 활동도 많이 해봤습니다. 자세한 내용을 제 이력서에서 참고해 부탁 드립니다. ________________________________ Briefly introduce about myself, I was a student at Eastern International University which is located in Binh Duong Province. All my subjects were studied by English that why I am very confident about my English skill. After I graduated Bachelor Degree, I received scholarship to study in Jeju National University with the major of Agriculture Economics, all subjects were studied by Korean that why my Korean language skill is so good. Until now I can speak Korean and English fluently. About my experience, although I just graduated from this August 2018 but I have one year experience working in Center International Affair of Jeju National University with a position of Administrative Assistant. My main task is controlling and managing Vietnamese student during the time they study Korean Language in Jeju National Univeristy. Besides that, I also work as an assistant and do others administrative task. During the time I studied at the university. I also joined in many activities and events. Not only in Vietnam but also in Korea, I used to work as a translator for exhibition as a part time job. I translated from English to Vietnamese and vice versa, Korean to Vietnamese and vice versa, Korean to English and vice versa. You can see more in my Resume I usually translate in SECC, District 7 and sometime in ICE Ha Noi. Some exhibiation I translated in this month + Vietnam expo 2019 - Hanoi ICE: 10-13/04/2019 + Cosmo Beauty 2019 -SECC Ho Chi Minh: 18-20/4/2019

간단하게 소개한다면… 1. 교육: 저는 베트남 민동국제대학교에서 경영학 학사 학위를 받았고 한국 제주대학교에서 농업경제 석사 학위를 받았습니다. 영어와 한국어에 능통하고 중국어를 공부하고 있습니다.

  1. 경험에 대하여 저는 프리랜서 통역 및 가이드로 일하기 전에 제주 대학교 - 국제교류본부 (행정 조교); 인에이블 인터내셔널 베트남 - 화장품(CEO 비서); 부산항만공사(대표보좌관)와 같은 회사에서 정규직 직원으로 일했습니다. 현재 프리랜서 통역 및 투어 가이드로 일하고 있습니다. 이 분야에서 7년의 경험을 가지고 있습니다. Samsung, Line, Dr Chung Food, Vinfast, Massan와 같은 대기업한테 프리랜서 통역을 해드렸고 전시회, 세미나, 회의, 비즈니스 매칭, 비즈니스 미팅, 시장 조사 등을 통역하고 있습니다. 자세한 내용을 제 이력서에서 보주시기 바랍니다.

  2. 취미에 대하여 외국인과 이야기하는 것을 좋아하기 때문에 많은 언어(영어, 한국어, 중국어 등)를 배우고 이야기하려고 노력했습니다. 최대한 많은 외국인과 이야기하고 싶습니다. 아름다운 베트남 문화, 역사, 관광, 음식등을 여러분에게 소개하고 경제, 정치, 사업 개발 및 기타 모든 분야에 대한 지식을 교환하고 싶습니다. 또한 제 언어 능력을 사용하여 베트남을 세계와 연결하고 싶습니다. 그 외에 악기(피아노 연주 가능)와 스포츠(인공암벽 등반, 피겨 스케이팅, 수영, 배드민턴 등)도 좋아합니다. 더 많은 친구를 사귀고 더 많은 지식을 얻기 위해 모든 분야에서 지속적으로 개발하고 싶습니다.

베트남에 있는 기간 동안 잊지 못한 추억과 체험을 할 수 있도록 도와드리겠습니다. 여러분을 뵈서 이야기를 나눌 수 있기 바랍니다.


Briefly introduce about myself…. About my education, I have a Bachelor degree of Business Administration and Master degree of Agriculture Economics. I studied Bachelor in Eastern International University, Vietnam and studied Master degree in Jeju National University, Korea. I speak fluently in English and Korean (near native speaker) and a little bit Chinese (Intermediate level).

About my experiences, Before working as a Freelancer Interpreter and Tour Guide, I used to work as a full – time staff in some companies which are Jeju National University – International Affair (Administrative Asistant); Enable International Vietnam - Cosmetics (CEO’s Assistant); Busan Port Authority (CEO’s Assistant) and so on. Now, I am working as a Freelancer Interpreter and Tour Guide. I have 7 years experience in this field. I used to corporate with many big Korean companies such as Samsung, Line, Dr Chung Food…..and Vietnam companies such as VinEco (now belong to Masan Group), Vinfast, Saigon Port, Pham Ngoc Thach University of Medicine….Mainly translated in Exhibition, Seminar, Conference, Business Matching, Business Meeting, Market Research and so on. More detailed information is in my Resume.

About my Hobbies, I love to talk with Foreigners, that is a reason why I tried to learn and talk in many languages (English, Korean, Chinese and more in the future). I want to talk with as much foreigner as I can meet, I want to introduce our beautiful Vietnam culture, history, sightseeing, food to global friends as well as exchange knowledge with them about economics, politics, business development and all kinds of other fields. I also want to connect Vietnam to global by using my language skills. Moreover, I also like music instruments (I can play piano) and sports (Rock Climbing, Figure Skating, Swimming, Badminton and so on). I want to develop myself comprehensively in all aspects which help me make more friends and get more knowledge.

During the time you stay in Vietnam, I can help you to make unforgettable memories and experiences. Hope we can meet and talk to each others.

Sở trường

Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống
Business meeting
Exhibition
Market Survey
Economics
Agriculture

Sở thích

🏈
Thể thao
🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
🌃
Sống về đêm
Hoạt động ngoài trời
👶
Trẻ em

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
English
한국어
中文 - 普通话

Nhận xét từ khách du lịch (1)

5
John Buser
16 Nov, 2019
Ngoc is an excellent guide for English speakers. Her language skill was very good. Her grammar is good and only occasionally did we need help from the internet with specific words (mostly food ingredient translations (e.g. cilantro). A young la...