Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập
Huỳnh Thị Thanh Thanh

Huỳnh Thị Thanh Thanh

1
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Jul 2022
20,00 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
English
한국어
中文 - 普通话

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

To know a foreign language is to live one more life.

Hello, I'm Sammy, a dynamic, enthusiastic person, always trying my best to accomplish my goals, I graduated with a major in Korean, Ho Chi Minh City University of Education, with experience in being an interpreter, tour guide for Korean tourists traveling to places in Ho Chi Minh City and surrounding areas, I am able to speak 4 languages, Vietnamese, English, Korean, Chinese, and know how to make you pleased, i’ll help you translate correct content and I'll take you to a place worth going. 안녕하세요, 저는 항상 목표를 달성하기 위해 최선을 다하는 역동적이고 열정적인 하나입니다. 저는 호치민시 사범대학교 한국어과를 졸업했으며, 통역사, 한국 관광객을 위한 여행 가이드 경험이 있습니다. 호치민시 및 주변 지역에 모셔드리고 베트남어, 영어, 한국어, 중국어 4개 국어를 소통할 수 있으며 기쁘게 해드릴 수 있는 방법을 알고 있습니다. 정확한 내용 통역을 도와드리고 갈 갈 만한 곳으로모셔다 드리겠습니다니다.

大家好,我是青青,一个充满活力,热情的人,一直在努力实现自己的目标,在胡志明市师范大学韩语专业毕业的时候,有当过导游,韩语翻译经验。可以带您们客户去胡志明市,及周边地区旅游,我会说越南语、英语、韩语,汉语,4种语言,可以为您翻译正确的内容,带您去美丽、有趣的地方

Sở trường

Nghệ thuật
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống
Sống về đêm
Kinh nghiệm mạo hiểm

Sở thích

🏈
Thể thao
🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
🌃
Sống về đêm
Hoạt động ngoài trời

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
English
한국어
中文 - 普通话

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào