Trang chủĐịa điểmBlog

Nguyễn Thị Thu

6
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Sep 2022
7,50 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
한국어
English

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

아녕하세요 저는 투라고 하니다. 올해 28살이고 하노이에서 9년정도 살고 있습니다. 저는 항상 재미있고 즐겁게 살고 노력합니다. 그래서 사소한 일이더라도 최선을 다하고 소소한 행복을 모여서 큰 행복이 된다고 생각합니다. 하노이, 닌빙, 사파 등과 같은 북쪽 여행지에 관심이 있으시면 연략해주세요. 베트남을 방문기간동안에 좋은 기억을 같이 만든기 바랍니다 갑사합니다.

Sở trường

Lịch sử
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống

Sở thích

🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
Hoạt động ngoài trời

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
한국어
English

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào