Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập

Nguyễn Thị Thu

6
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Sep 2022
👔
Business
🍹
Lifestyle
🏥
Medical & Beauty
7,50 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
한국어
English

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

하노이는 베트남의 중요한 교통, 그리고 과학, 경제, 문화의 중심이 입니다. 하노이 기후는 습한 계절풍 열대기후로 특징지어지는 북부기후를 대표합니다.하노이는 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절이 모두 있다. 4계절이 바뀌면서 하노이 날씨는 매 계절마다 아름답다.역사적 유물, 전설적인 전설을 통한 인간 각인, 오래된 거리, 성벽, 오래된 거리, 오래된 집, ... 하노이에 오면 방문객들은 많은 건축 작품을 탐험 할 기회를 갖게됩니다. 문화 예술 건축물은 국가를 건설하고 방어하는 과정에서 여러 세대에 걸쳐 지어졌으며 Thang Long의 제국 성채, Van Mieu- Quoc Tu Giam, Rua 탑-Ngoc Son 신전, Mot Cot 신전, Thang Long Tu Tran, Co Loa 제국 도시, Huong 신전 ... 관광객들은 또한 분주 한 구시 가지 또는 사이클로로 조용한 고대 골목을 산책하는 것을 즐깁니다. 하노이의 음식은 포, 번차, 번탕, 탄 트라이 롤, 라봉 어묵, 호 따이 새우 케이크, ...과 같은 유명하고 맛있는 특산입니다.

아녕하세요 저는 투라고 하니다. 올해 28살이고 하노이에서 9년정도 살고 있습니다. 저는 항상 재미있고 즐겁게 살고 노력합니다. 그래서 사소한 일이더라도 최선을 다하고 소소한 행복을 모여서 큰 행복이 된다고 생각합니다. 하노이, 닌빙, 사파 등과 같은 북쪽 여행지에 관심이 있으시면 연략해주세요. 베트남을 방문기간동안에 좋은 기억을 같이 만든기 바랍니다 갑사합니다.

Sở trường

Lịch sử
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống

Sở thích

🎸
Âm nhạc
🌮
Ăn uống
Hoạt động ngoài trời

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt
한국어
English

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào