Trang chủAbout UsĐịa điểmĐăng nhập
junior

Nguyễn Văn Vũ

0
Chuyến đi
0
Nhận xét
Thành viên từ Jul 2024
👔
Công tác
12,50 US$ mỗi giờ

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt

Xin chào! Rất vui được gặp bạn

하노이는 베트남의 수도이자 문화적 중심지로, 독특한 매력을 가진 도시입니다. 경치에 해서는 다양한 역사적 건물과 현대적인 건축물이 공존하는 도시이고 음식에 대해서는 다양한 맛과 향이 풍부한 베트남 음식을 즐길 수 있는 곳입니다

안녕하세요 수출입, 농업, 비즈니스 등등 분야에서 통역을 전문으로 하는 Tony입니다. 회의, 베트남 출장, 베트남 시장 조사, 프레제테이션 등 다양한 상황에서 도움을 드릴 수 있습니다. 필요하신 경우 엔지든지 연락해 주세요 ~

Sở trường

Lịch sử
Mua sắm

Sở thích

Hoạt động ngoài trời

Thông tin đã được xác minh

Địa chỉ email
Số điện thoại
Chứng minh thư
Facebook

Những nơi chúng ta có thể đến thăm quan

Hà nội, Việt Nam

Chúng ta có thể trò chuyện bằng

Tiếng Việt

Nhận xét từ khách du lịch (0)

--
Hiện tại không có đánh giá nào