London , England

-----

London

London, the capital of England and the United Kingdom, is a 21st-century city with history stretching back to Roman times. Travelers will regret if they skip a trip to Stonehenge, Big Ben, Thames river or 221B Baker Street. Book a short trip with our buddies in London to have the best experience.

Huyen Bang
$70 / $140
I am happy and always willing to explore even tiny little new things! But still very adaptive to many types of people! Having me as a travel buddy will be fun, relaxing but still adventurous if you're willing to take adventures. And good food guaranteed! Mình luôn vui vẻ và sẵn sàng khám phá những điều mới, dù là những điều nhỏ nhất. Tuy vậy mình vẫn biết cách hòa hợp với nhiều người. Đi du lịch/khám phá với mình sẽ rất vui và thoải mái, nhưng vẫn rất phiêu lưu nếu bạn sẵn sàng phiêu lưu. À, đảm bảo mình biết nơi ăn ngon!