HomeLocationsBlog
Hoàng Thị Hậu

Hoàng Thị Hậu

0
Trips
0
Reviews
Member since Jan 2019
$15.00 per hour

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Hanoi, Viet Nam
Bac Ninh, Viet Nam

We can chat in

Tiếng Việt
한국어

Hi there! nice to meet you

Lớn lên tại Bắc Giang. Sinh sống và học tập, làm việc tại Hà Nội 6 năm. Hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Là người hoà đồng, thích giao lưu

2 keywords about me

Shopping venues
Food and beverage

My hobbies

🏈
Sports
🌮
Foodies

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Hanoi, Viet Nam
Bac Ninh, Viet Nam

We can chat in

Tiếng Việt
한국어

Reviews from travellers (0)

--
There are no reviews yet