HomeLocationsBlog
TRIỆU THỊ THUẦN
Featured

TRIỆU THỊ THUẦN

0
Trips
0
Reviews
Member since Jun 2020
$5.00 per hour

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Quy Nhon, Viet Nam

We can chat in

Tiếng Việt

Hi there! nice to meet you

-Là Hướng Dẫn Viên thân thiện, dễ gần, chụp hình tốt. Luôn năng động, luôn thích tìm hiểu và thay đổi bản thân cho phù hợp với mọi điều kiện trong cuộc sống.

2 keywords about me

Art
Adventurous experiences

My hobbies

🏈
Sports
🎸
Music
🌮
Foodies
👶
Great with kids

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Quy Nhon, Viet Nam

We can chat in

Tiếng Việt

Reviews from travellers (0)

--
There are no reviews yet