HomeLocations

Nguyễn Văn Lâm

Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo. Đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng chết đi trong một gia đình nghèo thì đó lại là lỗi của bạn

Language

Tiếng Việt
中文 - 广东话

Follow
be the first follower

About me

Nhiệt tình. Đam mê du lịch.

Speciality

Leisure experiences

Hobbies

Foodies
Viet Nam - Phu Quoc
Half Day
Full Day
$20.00
$40.00