About Us위치로그인
Tran Phi Long
5
pro

Tran Phi Long

5
1
여행
1
리뷰들
Jul 2022 이후 회원
🍹
Lifestyle
시간당 US$20.00

확인 된 정보

이메일 주소
전화 번호
주민 번호
페이스 북

함께 방문 할 수있는 장소

하노이, 베트남

우리가 말할 수있는 언어

Tiếng Việt
English

안녕! 만나서 반갑습니다

Thủ đô Hà Nội là một thành phố năng động với hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Và là thành phố của du lịch với nhiều di tích lịch sử và những món ăn truyền thống thú vị

Community builder with 8000 members that are startup founders in Vietnam. Serial entrepreneurs in many industry.

전문

역사
음식 및 음료
모험적인 경험

취미

🎸
음악
🌮
Foodies

확인 된 정보

이메일 주소
전화 번호
주민 번호
페이스 북

함께 방문 할 수있는 장소

하노이, 베트남

우리가 말할 수있는 언어

Tiếng Việt
English

여행자의 리뷰 (1)

5
Daniel S
17 Oct, 2022
"We are very grateful for your help with organising the gathering" "Greatly appreciate your kind help during our visit to Vietnam and hope to speak and meet again soon" - Allison Nam - Director of Partnership, APAC - Techstars