HomeLocationsBlog
Bành Minh Đức (양명덕)

Bành Minh Đức (양명덕)

0
Trips
0
Reviews
Member since Oct 2019
$20.00 per hour

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Suwon, Korea (South)
Seoul, Korea (South)

We can chat in

Tiếng Việt

Hi there! nice to meet you

안녕하세요. 저는 베트남에서 온 연구생 양명덕이라고 합니다. 한국 문화와 역사에 관심이 있으신 분께 친절하게 가이드로서 모셔 드리겠습니다. Xin chào ! Mình tên là Minh Đức hiện đang nghiên cứu về Hán Tự ở Hàn Quốc. Nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc thì mình sẽ kể cho các bạn về lịch sử và văn hóa trong những chuyến đi du lịch của câc bạn

3 keywords about me

History
Shopping venues
Food and beverage

My hobbies

🎸
Music
Outdoor activities
👶
Great with kids

Verified information

Email address
Phone number
National identification number
Facebook

Places we can visit together

Suwon, Korea (South)
Seoul, Korea (South)

We can chat in

Tiếng Việt

Reviews from travellers (0)

--
There are no reviews yet