Andy Tran

-----
  • ID Check
  • Reference Check

About Me

Tôi là một thanh niên trẻ với nhiều nhiệt huyết và hoài bão. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm local guide cho khách du lịch và phiên dịch/biên dịch cho các công ty/tổ chức/sự kiện, tôi tin rằng tôi sẽ có thể thực hiện được công việc này một cách tốt nhất, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho Tubudd Vietnam.

Andy Tran

Andy Tran

HCMC, Vietnam

$47 / $80


en:

yue:

vi: