Huyen Bang

-----
  • ID Check
  • Reference Check

About Me

I am happy and always willing to explore even tiny little new things! But still very adaptive to many types of people! Having me as a travel buddy will be fun, relaxing but still adventurous if you're willing to take adventures. And good food guaranteed! Mình luôn vui vẻ và sẵn sàng khám phá những điều mới, dù là những điều nhỏ nhất. Tuy vậy mình vẫn biết cách hòa hợp với nhiều người. Đi du lịch/khám phá với mình sẽ rất vui và thoải mái, nhưng vẫn rất phiêu lưu nếu bạn sẵn sàng phiêu lưu. À, đảm bảo mình biết nơi ăn ngon!

Huyen Bang

Huyen Bang

London, England

$70 / $140


en:

vi: